İhracat

Mustafa Nevzat İlaç, 2020 itibariyle yenilenen kimliği ile Gensenta ilk ihracatını 1988 yılında Cezayir'e gerçekleştirmiştir. Bunu izleyen yıllarda ihracat yapılan ülke sayısı 33'e, ihracat hacmi 26,5 milyon kutuya ulaşmıştır.

Son zamanlarda ihracat politikasında köklü değişikliklere giden Gensenta bitmiş ilaç ihracatı, teknoloji transferi, ilaç hammaddesi ihracatı, ilaç ruhsat dosyaları (örneğin, ampisilin / sulbaktam 2:1 enjektabl ve sulbaktam mono Almanya'da ruhsatlanmıştır) ve yurtdışı üretim anlaşmalarıyla güç kazanmıştır. İki yıl üst üste ilaç sektöründe ihracat şampiyonu olan Gensenta, küresel ilaç pazarının yüzde 70’ini oluşturan bölgeye, toplamda 5 kıtaya ihracat yaparak değer yaratmaktadır.