İlaç Hammaddesi
İlaç Hammaddesi
MN Pharmaceuticals
FDA Logosu

Penisilin Grubu Hammaddeler

Penisilin Grubu Üretim Tesisi 2000 yılında üretime başlamıştır. Bu tesiste, penisilin grubu antibiyotik hammaddeleri üretilmektedir.

Penisilin Grubu Üretim Tesisi'nde, sulbaktam sodyum, sultamisilin tosilat ve sultamisilin baz üretimi gerçekleştirilmektedir.

(Yukarıda belirtilen moleküller patent kısıtlılığı olan ülkelere teklif edilemez ve satılamaz. Söz konusu ülkedeki patent durumunun belirlenmesi müşterinin sorumluluğundadır.)