Ar-Ge Faaliyetleri

Gensenta AR-GE faaliyetleri; ön formülasyon ve formülasyon geliştirme çalışmaları, analitik geliştirme ve validasyon çalışmaları, süreç iyileştirme çalışmaları, biyoseri/pilot üretimler, stabilite takibi, klinik çalışmaların planlanması/takibi olmak üzere bir çok çalışmayı ulusal ve uluslararası yönetmelikler ve kılavuzlar çerçevesinde Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği Uluslararası İyi Üretim Uygulamaları (Good Manufacturing Practice - GMP) ve İyi Laboratuvar Uygulamaları (Good Laboratory Practice - GLP) kurallarına uygun olarak yürütülmektedir.

Gensenta Ar-Ge Merkezi, beşeri tıbbi ilaç araştırma – geliştirme çalışmaları ile; tüm dünyada hastaların daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlayacak etkin, emniyetli, hasta uyumunu sağlayan, inovatif ekonomik ürünler geliştirerek insan sağlığının hizmetine sunmayı her daim hedeflemekte ve bu kapsamda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Gensenta İlaç, ülkemiz ve dünya insanlarına daha sağlıklı ve daha mutlu bir yaşam sürdürebilmeleri için kaliteli, güvenilir ve uygun maliyetli ürünler sunmak amacıyla kurulduğu günden bu yana çok sayıda AR-GE projesini hayata geçirmiştir. Bu projelerin bir kısmını TÜBİTAK-TEYDEB Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programı kapsamında yürütmektedir.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları’nın (TEYDEB) amacı; endüstriyel araştırmayı geliştirmek, teknoloji geliştirmeyi ve yenilikçiliği geliştirmek, özendirmek, izlemek ve üniversite-sanayi ilişkilerini gerçekleştirmektir. Bu amaçlar doğrultusunda TEYDEB, ülkemizde yerleşik tüm kuruluşların araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini destekleyerek çağımızın en önemli ekonomik gelişme kaynağı olan teknolojinin toplumsal faydaya dönüşmesi sürecine katkıda bulunur.

TÜBİTAK Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak için yürütülmektedir.

TÜBİTAK – TEYDEB tarafından sağlanan “1501 Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı” kapsamında desteklenen projelerimizden “Enjektabl Onkolitik Ürün Formülasyonlarının Geliştirilmesi” adlı projemiz, Tübitak-Teydeb tarafından 2011 yılında destek verilen projeler arasında başarılı proje örnekleri arasında gösterilmiş ve ilgili katalog çalışmasında konu edilmiştir.