Amgen Sorumluluk Projeleri

Türkiye’de geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmak için Amgen Vakfı projeleri ile yüzlerce öğretmen, binlerce öğrenciye ulaşıyoruz

Amgen Vakfı:

 • Amgen Vakfı, yeni nesil yenilikçilere ilham vermek için fen eğitimindeki mükemmelliği ilerletmeyi ve Amgen çalışanlarının yaşadığı ve çalıştığı toplulukları güçlendirmeye yatırım yapmayı amaçlamaktadır.
 • 1991 yılında kurulan Vakıf, gelecek nesillerin bilim sevgisinin artırılması ve bilim eğitimine katkıda bulunma hedefiyle kuruldu.
 • Vakıf bugüne kadar yerel, bölgesel ve uluslararası boyutta kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşlarına 300 milyon dolardan bağışta bulundu. Amgen Vakfı, yarının bilim insanlarına bilimsel araştırma merakını, deney yapma hevesini aşılamak konusunda ilham veren projeleri ve kurumları desteklemeye devam ediyor.
 • Amgen ve Amgen Vakfı; bölgesel liselerden dünyanın önde gelen eğitim kurumlarına kadar her düzeyde kanıta dayalı bilimsel eğitim programlarını finanse ederek, yeni nesil yenilikçilere ilham vermeye odaklanmıştır. Yıllar içinde, Amgen Vakfı sayesinde profesyonel gelişim fırsatlarıyla 9000’den fazla öğretmene destek verilmiş, 7 milyondan fazla öğrenci bilimde pratik deneyim kazanmış ve dünya çapında bilimin geliştirilmesinde 175 milyon dolardan fazla katkı sağlanmıştır.
 • Amgen Vakfı fen eğitimindeki mükemmelliği artırmak amacıyla Khan Academy gibi organizasyonlarla ortaklık yapar. Bu iş birlikleri, dünyanın dört bir yanındaki öğrencilerin bilim heyecanını deneyimlemelerine ve eleştirel düşünme sınırlarını genişletmelerine yardımcı olmak için teknolojinin gücünü kullanarak misyonumuzu gerçekleştirmemize yardımcı olur. Aynı zamanda Khan Academy’nin LabXChange ve Amgen Biotech Experience projeleri arasındaki sinerjiyi incelemeleri, nasıl daha doğrudan entegre edebileceğini araştırmaları planlanmıştır.

Amgen Teach - Bilim için El Ele:

 • Amgen, dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle bilimsel eğitimin gelişmesi için önemli çabalar harcıyor.
 • Bunlardan en önemlisi de “Amgen Teach Bilim İçin El Ele” projesidir. Amgen’in kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin ana çatısı olan Amgen Vakfı’nın özellikle bilimde ilerlemeye ihtiyacı ve iştahı olan ülkelerde bilimi geliştirmek, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek için başlattığı Amgen Teach, Türkiye’de 2014 yılından beri uygulanıyor.
 • Tüm dünyada European Schoolnet koordinasyonunda yürütülen projede amaç, eğitimcilerin eğitilmesi yoluyla çocuklara bilimi sevdirmek ve araştıran, sorgulayan, deney yaparak sonuç çıkaran bireyler yetiştirmek. İlk ve ortaöğretim seviyesindeki fen bilimleri öğretmenlerine verilen eğitimlerle, önce öğretmenlerin bilimi anlaması, sevmesi, sorgulaması sağlanıyor.
 • Bu kapsamda, Türkiye’de Kalkınma Atölyesi, Koç Okulları ve ODTÜ BİLTEMM iş birliğiyle yaklaşık 400’den fazla öğretmene ve 60 bine yakın öğrenciye ulaşıldı.
 • Her yıl Eylül ayında düzenlenen eğitimler ve yıl içerisinde uzaktan eğitim faaliyetleri, okullara ziyaret, telefon, video konferanslar ile programa katılan öğretmenlere sürekli destek sağlanıyor.
 • Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılı eğitimleri 27 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında 60 yakın katılımcıyla online olarak gerçekleştirildi.

Amgen Teach’in, önümüzdeki dönemde evrilerek daha özellikli, biyoteknolojide uzmanlaşmaya yönelik, Amgen Biotechnology Experience (ABE) isimli bir projeye dönüşmesi planlanıyor. Dünyada biyoteknolojiyi iyi bilip kullanan firmaların başında gelen Amgen, bu alanı odağına alarak Türkiye’nin 2023 Vizyonu’na katkıda bulunmayı hedefliyor.

Amgen Scholars:

Amgen ve Amgen Vakfı olarak, Amgen Scholars Programımız ile tam 16 yıldır genç bilim insanlarına 74 milyon dolarlık eğitim desteği sağladık.

 • Dünyanın önde gelen eğitim ve araştırma kurumlarından 24'ü ile ortak çalışarak 700'den fazla kolej ve üniversiteyi temsil eden lisans öğrencilerine laboratuvar ortamında araştırma yapma fırsatı sunduk.
 • Amgen’in 2007’den bu yana sürdürdüğü bu eğitim programında şimdiye dek toplamda 3,542 öğrenci eğitim gördü.
 • Türkiye’den ise son 10 yılda toplam 48 öğrenci Amgen Vakfı ile Avrupa’daki üniversitelerde 8 hafta boyunca çalıştıkları projeler ile kariyer yolculuklarına heyecan verici deneyimler kattılar.
 • Bu yılki program başvuruları ise Kasım 2020 –Şubat 2021 arasında gerçekleştirilecek.