AR-GE Merkezi

AR-GE Merkezi

Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş, yaklaşık 600 kişilik uzman kadrosu ve ileri teknoloji ile donatılmış, modern tesislerinde ülkemizin önde gelen mamul ilaç ve ilaç hammaddesi üreticisi olarak yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerini sürdürmektedir.

Gensenta, süreklilik hedeflerine ulaşabilmek için Ar-Ge faaliyetlerinin stratejik öneminin bilincinde olarak etkin, akılcı ve verimli bir Ar-Ge kültürü oluşturmayı hedeflemiştir. Yenibosna Tesisi’nde bulunan Ar-Ge Departmanı, 19 Temmuz 2012 tarihinde Ar-Ge Merkezi kapsamında alınarak “T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” çatısı altındaki bir Ar-Ge Merkezi olmaya hak kazanmıştır.

Gensenta Ar-Ge Merkezi, 5746 sayılı kanun çerçevesinde “Ar-Ge İndirimi, Gelir Vergisi Stopajı Teşviki, Sigorta Primi Desteği, Damga Vergisi İstisnası” gibi haklardan yararlanmaktadır. Gensenta Ar-Ge Merkezi, ülkemizde ilaç alanında faaliyet gösteren beşinci Ar-Ge Merkezi’dir ve konusunda uzman, alanındaki güncel gelişmeleri yakından takip eden ekiplerimiz ile Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmektedir.

Gensenta Ar-Ge Merkezi; Farmasötik Geliştirme, Analitik Geliştirme, CMC ve Ar-Ge Operasyonları olmak üzere dört birimden oluşmaktadır. Gensenta Ar-Ge Merkezi’nde çalışan 16 çalışanın eğitim dağılımı ise sırasıyla 1 doktora, 5 yüksek lisans, 7 lisans ve 3 ön lisans ve dengi olan eczacı, kimya mühendisi, kimyager ve teknikerlerden oluşmaktadır.

Gensenta Ar-Ge Merkezi, Yenibosna Bitmiş Ürün Tesisleri’nde 605 m2 alanda analiz laboratuvarları ve ofisleri, ön formülasyon laboratuvarı ve 2022 yılı başında GMP belgesi alınmış olan ticari üretimlerin yanı sıra Ar-Ge Departmanı’nın pilot üretimlerini gerçekleştirdiği yaklaşık 200 m2’lik bir üretim alanından oluşmaktadır. Geçtiğimiz faaliyet yılında Ar-Ge geliştirme projelerine yönelik 9 milyon TL’nin üzerinde harcama gerçekleştirilmiştir.

Gensenta Ar-Ge Merkezi’nde özellikle katı dozaj formlarının laboratuvar boyutlu üretimlerinden pilot boyutlu üretimlerine kadar ölçeklendirme çalışmalarını gerçekleştirilebileceği üretim ekipmanı parkuru bulunmaktadır. Laboratuvar alanında bulunan her bir üretim cihazı bulaşmayı önleyecek şekilde taşınabilir ayırıcılar (seperatörler) ile donatılmıştır. Bu özelliğiyle teknik olarak hormon ve onkoloji ürünlerinin de çalışılması için uygun bir alandır.

Gensenta Ar-Ge Merkezi’nde steril dozaj formlarının laboratuvar boyutundaki üretimlerinin gerçekleştirilebilmesi için uygun ekipman parkuru bulunmaktadır. Steril ürünlerin tabiatı gereği ölçek büyütme çalışmaları ve pilot üretimleri, ilgili üretim alanlarında gerçekleştirilmektedir.

Geliştirmesi yapılan ürünlere ait tüm analizler Gensenta Ar-Ge Merkezi Laboratuvarları’nda valide edilmiş yöntemlerle gerçekleştirilir. Bunların dışında, ortak geliştirme (co-development), sözleşmeli üretim (contract manufacturing) gibi farklı iş birlikleriyle beraber tüm terapötik alanlara hitap edecek dozaj formlarını ihtiyaca ve talebe göre geliştirmekte ve üretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Gensenta Ar-Ge Merkezi’nin en önemli hedeflerinden biri Şekerpınar Etkin Madde Üretim Tesisleri ile koordinasyon sağlayarak hammaddeden bitmiş ürüne kadar tüm aşamalarda ülkemizde üretilen ürünleri yurt içi ve yurt dışı piyasaya sunarak katma değeri yüksek ürünler geliştirmektir.