Kullanım Şartları

BURADA YAZAN ŞARTLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ!

BU SİTEYE GİRMEKLE; BURADA YAZAN KULLANIM ŞARTLARINI OKUDUĞUNUZU, ANLADIĞINIZI VE UYMAYI KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN ETMİŞ OLMAKTASINIZ.

Bu Kullanım Şartları Sözleşmesi (“Sözleşme”) Gensenta İlaç Ticaret Limited Şirketi (“Gensenta”) firmalarına ait ya da Gensenta markasını diğer markalarla birlikte taşıyan web sitelerini kullanmanızı düzenleyen şart ve hükümleri ihdas etmektedir. Bu Sözleşmede yer alan şart ve hükümleri kabul etmiyorsanız lütfen bu web sitesini kullanmayınız. Web sitesinde yer alan bazı sayfaların ve hizmetlerin tarafınızca kullanılması ek şart ve hükümlere tabi olabilir. Söz konusu sayfa ve hizmetlere erişiminize izin verilmeden önce bu ek şart ve hükümlerle ilzam olmayı kabul edip etmediğinizi beyan etmeniz istenecektir. İlzam olmayı kabul etmeniz durumunda söz konusu sayfa ve hizmetlere erişebilmenize izin verilecek, kabul etmemeniz halinde ise erişiminize izin verilmeyecektir.

Gensenta işbu Sözleşmede her zaman revizyon ya da değişiklik yapabileceği gibi web sitesinin kullanımına yeni şartlar getirebilir. Söz konusu tadil, değişiklik ve revizyonlar size bilgilendirmede bulunulduğu andan itibaren derhal geçerlilik kazanacaktır. Söz konusu bilgilendirme, bir sınırlama getiriyor olmamak kaydıyla, web sitesinde yayınlama ya da elektronik posta da dahil her türlü yolla yapılabilir. Böyle bir bildirimde bulunulmasının ardından web sitesinin tarafınızca kullanılması anılan tadil, değişiklik ve revizyonları kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Gensenta, vermekte olduğu hizmetlerde dilediği zaman değişiklik yapabilir.

BU WEB SİTESİNDE TIBBİ YA DA PROFESYONEL HİZMETLERLE İLGİLİ TAVSİYELERDE BULUNULMAMAKTADIR.

Web sitesinin içeriği, işlenen konuyla ilgili olarak genel bir bilgi kaynağı sunma amacını taşımakta olup, sadece “OLDUĞU GİBİ” ve “MEVCUT OLDUĞUNDA” esasına göre sunulmaktadır. Burada yer verilen bilgileri diğer kaynaklardan teyit etmeniz ve sağlık hizmeti sağlayıcınızla birlikte dikkatlice gözden geçirmeniz tavsiye edilmektedir. Gensenta bu web sitesi üzerinden herhangi bir tıbbi ya da benzeri profesyonel hizmet verme ve tavsiyelerde bulunma işiyle iştigal etmemekte ve burada sunulan bilgiler bir hekimin verebileceği tıbbi tavsiyelerin yerine geçmek amacını taşımamaktadır. Böyle bir hizmet ya da tavsiyeye ihtiyaç duymanız durumunda profesyonel sağlık hizmeti sağlayıcınıza başvurmalısınız. Bu içeriğin Gensenta tarafından yayınlanıyor olması, burada yer verilen görüş ve düşüncelerin Gensenta tarafından tasvip edildiği ya da içeriğin yazarı tarafından herhangi bir strateji, tavsiye, tedavi, işlem ya da ilaç uygulamasına ya da preparatına dair garanti verildiği ya da taahhütte bulunulduğu şeklinde yorumlanmamalıdır.

Kullanım Kapsamı

Bu sayfada aksi yönde bir hüküm bulunmadığı takdirde, web sitesinde yer alan herhangi bir içerik ya da yazılımın Gensenta’in açık yazılı muvafakati olmaksızın her ne maksatla olursa olsun kısmen ya da bütünüyle kopyalanmasına, indirilmesine ya da herhangi bir yeniden yükleme sisteminde saklanmasına veya tekrar neşredilmesine izin verilmemektedir. Bu web sitesini kullanımınıza Gensenta tarafından herhangi bir nedenle ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın son verilebileceğini ve kullanımınızın değiştirilebileceğini ya da kısıtlanabileceğini kabul ettiğinizi ikrar etmektesiniz.

Bu web sitesini kullanarak en az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu beyan etmiş olmaktasınız.

Taahhütte Bulunulmamaktadır

BU WEB SİTESİNDE YER ALAN TÜM İÇERİK; SAYILANLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA TİCARETE ELVERİŞLİLİĞE, BELLİ BİR MAKSADA UYGUNLUĞA, DOĞRULUĞA VE HİÇBİR İHLALDE BULUNULMADIĞINA İLİŞKİN ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE, SARİH YA DA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN “OLDUĞU GİBİ” VE “MEVCUT OLDUĞUNDA” ESASINA GÖRE SUNULMAKTADIR. BU WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SUNULAN İÇERİĞİN DOĞRULUĞUNA, NOKSANSIZLIĞINA, GÜNCELLİĞİNE VE GÜVENİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GENSENTA TARAFINDAN HİÇBİR TAAHHÜTTE BULUNULMAMAKTADIR. HERHANGİ BİR BİLGİYE DAYANARAK HAREKET ETMEDEN ÖNCE SÖZ KONUSU BİLGİNİN TEYİDİNİ ALMA SORUMLULUĞU SİZE AİTTİR. WEB SİTESİNİN VE WEB SİTESİNDE YER ALAN İÇERİĞİN KULLANIMINA İLİŞKİN TÜM RİSKLER SADECE SİZE AİTTİR. GENSENTA, WEB SİTESİNİN YAYINININ KESİNTİYE UĞRAMAYACAĞI VE HATALARDAN ARINMIŞ OLDUĞU YÖNÜNDE HİÇBİR BEYAN VE TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR. BU WEB SİTESİNDEN ALDIĞINIZ İÇERİĞİN VİRÜS İÇERMEDİĞİNDEN EMİN OLMAK İÇİN GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ ALMA SORUMLULUĞU SİZE AİTTİR.

Yükümlülüğün Sınırı

WEB SİTESİNİN VE WEB SİTESİNDE YER ALAN İÇERİĞİN KULLANIMIYLA İLGİLİ RİSKLER SİZE AİTTİR. GENSENTA, İŞBU WEB SİTESİNE ERİŞİLMESİ YA DA WEB SİTESİNİN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN VE BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA HERHANGİ BİR KİŞİNİN BU WEB SİTESİNİ KULLANARAK ULAŞTIĞI BİR İÇERİĞE DAYANARAK İŞLEM YAPMASI, KULLANICIYA İLETİLEN YA DA KULLANICI TARAFINDAN İLETİLEN BİLGİLERİN İLETİMİNDEKİ HATA, İHMAL VE GECİKMELERDEN KAYNAKLANAN, WEB SİTESİNE OLAN TELEKOMÜNİKASYON BAĞLANTILARINDAKİ KESİNTİLER YA DA VİRÜSLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE, KISMEN YA DA BÜTÜNÜYLE HERHANGİ BİR İHMAL, MÜCBİR SEBEP, SAVAŞ, TERÖRİST EYLEMLER, TELEKOMÜNİKASYON HATALARI, WEB SİTESİNİN YA DA İLGİLİ BİLGİ VE PROGRAMLARIN ÇALINMASI, İMHA EDİLMESİ YA DA BUNLARA YETKİSİZ ERİŞİMDE BULUNULMASINDAN KAYNAKLANIP KAYNAKLANMADIĞINA BAKILMAKSIZIN, DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, SONUÇSAL VE ÖZEL HER TÜRLÜ ZARARA İLİŞKİN SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ FİİLE YA DA KATİ YÜKÜMLÜĞE VE DİĞERLERİNE DAYALI OLSUN, HER TÜRLÜ YÜKÜMLÜLÜĞÜ, BU ZARARLARIN DOĞABİLECEĞİNE DAİR GENSENTA’E BİLGİ VERİLMİŞ OLSA DAHİ, ÖZEL OLARAK REDDETMEKTEDİR.

Tazminat

İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birini ihlal etmeniz ya da bu web sitesini uygunsuz şekilde kullanmanız halinde; Gensenta’i, memurlarını, direktörlerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve lisans alanlarını bu ihlalinizden ya da uygunsuz kullanımınızdan kaynaklanan, vekalet ücreti ile diğer gider ve masraflar da dahil, her türlü yükümlülüğe karşı müdafaa, tazmin ve ibra etmeyi kabul etmektesiniz.

Kullanıcıların Gönderdiği İçerikler

Bu web sitesinin bazı bölümlerinde elektronik posta gönderebilmenizi ya da Gensenta’e geribildirimde bulunmanızı veya bilgi vermenizi sağlayan işlevler yer almaktadır.

Herhangi bir içeriği göndermekle:

  • Eğer sağlık mesleği mensubuysanız, herhangi bir hastayı doğrudan tanımlayan bilgiler ile açıklamak için gerekli tüm muvafakatlerini ve izinlerini almadığınız hiçbir bilgiyi göndermemeyi
  • Yalnız ilgili yasalara uygun içeriği göndermeyi; istismar, aşağılama, müstehcenlik, hak ihlali, tehdit, mükerrerlik unsuru ve diğer uygunsuz öğeler içeren ya da virüs ya da başkalarının bilgisayarlarının kullanımını olumsuz etkileyecek yazılım içeren hiçbir içeriği göndermemeyi,
  • Geribildirim sayfalarına gönderilen içeriklerin gizli olmayan bilgi olarak işlem göreceğini anladığınızı ve kabul ettiğinizi,
  • Söz konusu içeriği işbu Kullanıcı Sözleşmesine uygun olarak kullanması, kopyalaması, değiştirmesi, yayınlaması, ifa etmesi, iletmesi ve herhangi bir mecrada neşretmesi için Gensenta’e geri dönülemez şekilde izin verdiğinizi ve söz konusu içeriğe ilişkin her türlü ahlaki haktan feragat ettiğinizi beyan etmektesiniz. İlgili tüm yasalara tabi olmak kaydıyla, Gensenta söz konusu içeriği ve içerdiği tüm fikir, kavram, bilgi birikimi ve teknikleri dilediği maksatla kullanmakta serbesttir.

Ticari Markalar

Bu web sitesinde sergilenen ticari markalar, logolar ve hizmet markaları (topluca “Ticari Markalar”) Gensenta’in ve diğer tarafların tescilli ya da tescilsiz Ticari Markalarıdır. Bu web sitesinde yer alan hiçbir husus Ticari Markalar üzerinde, zımnen ya da itiraz hakkının kaybedilmesi yoluyla ya da diğer şekilde olsun, herhangi bir hak ya da lisans verildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Ticari Markaların izinsiz kullanılması federal ya da eyalet ticari marka yasalarının ihlalini teşkil edebilir.

Telif Hakkı

Bu web sitesi Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerin telif hakkı kanunlarının koruması altındadır. Yukarıda izin verilen bilgi edinme ve ticari olmayan kişisel amaçlı kullanım dışında web sitesinin tasarımının ya da mizanpajının ya da tasarım ya da mizanpajının münferit bölümlerinin ya da Gensenta logosunun Gensenta’in yazılı izni olmadan değiştirilmesi, çoğaltılması ya da dağıtılması yasaktır.

Bilgiler, Haberler ve Basın Açıklamaları

Bu web sitesinde Gensenta hakkında bilgiler, haberler ve/veya basın açıklamaları yer alabilmektedir. Söz konusu bilgilerin hazırlandıkları tarih itibarıyla doğru olduğuna inanılmakla birlikte Gensenta söz konusu bilgilerde, haberlerde ve basın açıklamalarında güncelleme yapma yönünde hiçbir görev ve yükümlülük taşımamaktadır. Haberlerde, basın açıklamalarında ve diğer şekilde Gensenta dışında diğer firmalar hakkında yer verilen bilgilerin Gensenta tarafından verildiğine ya da tasvip edildiğine güvenerek hareket edilmemelidir.

Bağlantılar

Gensenta web sitesinde diğer kişilerin yayınladıkları web sitelerine bağlantılar yer alabilir. Bağlantı verilen siteler Gensenta’in doğrudan kontrolü altında değildir ve bu web sitesinden bağlantı verilen diğer İnternet sitelerinde yer alan içerikten hiçbir şekilde Gensenta sorumlu değildir. Bağlantı veriliyor olması söz konusu sitelerde yer alan materyallerin Gensenta tarafından tasvip edildiği imasını taşımamakta ve Gensenta bağlantı verilen web sitelerini ziyaret etmenizle ilgili olarak hiçbir yükümlülük kabul etmemektedir. Diğer İnternet sitelerine Gensenta tarafından verilen bu bağlantılar kullanıcıya kolaylık sağlama amacı taşımaktadır ve bu web sitesinden bağlantı verilen diğer İnternet sitelerinin ziyaret edilmesiyle ilgili riskler kullanıcıya aittir.

Gensenta ile aranızda yapılmış yazılı bir sözleşmede aksi bir hüküm yer almıyorsa, Gensenta’in bağlantı verme politikasına riayet etmek zorundasınız. Şöyle ki; (i) Gensenta web sitelerine verilen tüm bağlantılar sadece metinden oluşmalı ve “Gensenta WEB SİTESİ” olduğu açıkça vurgulanmış olmalıdır, (ii) bağlantının görünüşü, konumu ve diğer unsurları Gensenta’in isminin ve ticari markalarının şerefiyesine zarar verecek ya da azaltacak nitelikte olmamalıdır, (iii) bağlantı web sitesindeki sayfalara değil Gensenta web sitesinin kök alan adına “işaret etmelidir”, (iv) bağlantının görünüşü, konumu ve diğer özellikleri kurum ya da kuruluşunuzun Gensenta tarafından desteklendiği, bağlantılı olduğu ya da ilişkili olduğu yönünde yanlış bir izlenim bırakacak özellikte olmamalıdır, (v) kullanıcı bağlantıyı tıklandığında web sitesi tam ekranda görüntülenmeli, bağlantı yapılan web sitesinin içerisinde bir “çerçeve” içerisinde görüntülenmemelidir, (vi) Gensenta bağlantıya ilişkin muvafakatini dilediği zaman takdiri tamamen kendisine ait olarak iptal etme hakkını saklı tutar.

Güvenlik

Bu web sitesi, siteye ya da sitede yer alan bazı hizmetlere erişebilmek için kayıt olmanızı ya da şifre almanızı gerektirebilir. Kayıt ve şifre bilgilerinizi gizli tutma sorumluluğu ve izin verip vermediğinize bakılmaksızın şifrenizin kullanılmasından kaynaklanan tüm yükümlülük size aittir.

Konum, Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Bu web sitesi Gensenta tarafından işletilmektedir. Buradaki şart ve hükümler, içerdiği hukuk tercihi kurallarına atıfta bulunulmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti yasaları hükmüne tabidir. Web sitesinde yer alan bilgilerin diğer yerler için de uygun ya da bulunabilir olduğu yönünde Gensenta tarafından hiçbir beyanda bulunulmamaktadır ve bu web sitesinde yer alan içeriğin yasadışı kabul ediliyor olabileceği yerlerden bu web sitesine erişmek yasaktır. Bu web sitesine diğer yerlerden erişmeyi tercih edenler bunu kendi inisiyatifleriyle yapmaktadır ve ilgili yerel yasalara uyma sorumluluğu kendilerine aittir.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesinden ya da Gensenta’in ürün ve/veya hizmetlerinden kaynaklanan ya da bunlarla alakalı tüm ihtilaf ve talepler İstanbul (Merkez) Mahkeme ve İcra Dairelerince çözüme kavuşturulacaktır.

İhlaller ve Diğer Politikalar

Gensenta, işbu Kullanım Şartlarının ihlali halinde hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde sahip olduğu çarelere başvurma ve bu kapsamda belli bir İnternet adresinden bu web sitesine erişimi bloke etme hakkını saklı tutar.

Bilgilerin Kullanımı

Gensenta; bu web sitesini kullanımınızla ilgili tüm bilgiler ile işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve ilgili yasalara uygun olarak tarafınızca sağlanan tüm bilgileri kullanma ve devretme hakkını saklı tutmakta ve siz de Gensenta’e bu yönde izin vermiş bulunmaktasınız.

Menkul Kıymet Kanunları

Bu web sitesinde Gensenta’in faaliyetlerine, beklentilerine, stratejilerine, mali durumuna, gelecekteki ekonomik performansına ve Gensenta’in ürün ve hizmetlerine olan talebe ve Gensenta’in amaç, plan ve hedeflerine ilişkin, ileriye dönük beyan niteliğinde ifadelere yer verilebilir. Söz konusu beyanlar birçok varsayıma ve tahmine dayanmakta olup söz konusu tahmin ve varsayımlar Gensenta’in kontrolü dışında önemli belirsizlikler içermektedir. Web sitesinde kullanılan; “umuluyor”, “inanılıyor”, “tahmin ediliyor”, “isteniyor”, “planlanıyor”, “amaçlanıyor” ve benzeri ifadeler menkul kıymetler yasalarının ileriye dönük beyanlar için çizdiği emniyet çerçevesi dahilinde kalmak amacıyla, beyanın ileriye dönük beyan olduğunu vurgulamak için kullanılmaktadır. Bu web sitesi ve burada yer alan bilgiler herhangi bir menkul kıymet satma teklifi ya da satma teklifinde bulunma girişimi niteliği taşımamaktadır. Burada yer alan hiçbir bilginin Gensenta’in menkul kıymetlerle ilgili beyan ve belgelerinde yer alması amaçlanmamıştır ve böyle olduğu addedilmemelidir.

Sorular

Bu Kullanım Şartlarına ilişkin her türlü sorunuz ve bilgi talepleriniz için ilgili ürün, destek ya da konuya ait Gensenta web sitesi aracılığıyla bizimle irtibata geçmeniz rica olunur.