Hakkımızda

Gensenta’nın tüm çalışanları olarak ülkemiz ve dünya insanlarının daha sağlıklı ve daha iyi bir yaşam kalitesi sürdürebilmeleri misyonu ile tüm faaliyetlerimizi; sürekli iyileştirme, iş kazası ve meslek hastalıklarını önleme ve çevresel sürdürülebilirliği geliştirme hedefleri çerçevesinde gerçekleştiriyoruz.

Bu hedefler doğrultusunda;

  • Operasyonlarımızın tüm planlama ve uygulama aşamalarında Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği konularını öncelikli olarak ele alıp, yasal mevzuatlara & uygunluk yükümlülüklerine uyum ve sürekli gelişme prensibi doğrultusunda iş süreçlerimize entegre ediyoruz.
  • Çalışmalarımızın her aşamasında proses güvenliği ve endüstriyel hijyen konularında risk değerlendirmeleri yapıyor ve gerekli önlemleri alıyoruz.
  • Faaliyetlerimizden kaynaklı kazaların önlenmesi ve sağlığın geliştirilmesi hedefleri doğrultusunda, yaralanma ile sonuçlanan veya sonuçlanma ihtimali olan tüm olay ve kazaları inceleyip tekrarının yaşanmaması için çalışmalar yapıyoruz.
  • Yöneticilerimizi Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği Politikamızın uygulanmasında rol model olarak görüyor, tüm çalışanlarımızın kurallara uyum ve Politikamızı içselleştirme konusunda vermiş oldukları taahhüdün hedeflerimize ulaşmadaki en büyük güç olduğunu düşünüyor, sistem için gereken kaynakları ayırıyoruz.
  • Tüm çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı dinliyor, onlar ile bilgi paylaşımında bulunuyor, bilgi ve yeteneklerimizi eğitim vasıtasıyla geliştiriyoruz.
  • Doğal kaynak kullanımı, kirliliğin azaltılması, atıkların geri kazanımı, küresel ısınmanın önlenmesi, biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması dahil olmak üzere çevrenin korunması konularındaki sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi yeni teknolojilerden de faydalanarak yürütüyoruz.