Hakkımızda

Gensenta İlaç olarak amacımız, Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği (EHS) konularında lider şirketler arasında yer almaktır. Araştırmadan üretime, dağıtıma, müşterilerimizin ve hastalarımızın nihai ürünü kullanıp attığı ana kadar gerçekleştirdiğimiz tüm sağlık hizmeti faaliyetlerinde EHS uygulamalarını göz önüne alıyoruz.

Tüm faaliyetlerimizi sürekli iyileştirme, olayları önleme ve çevresel sürdürülebilirliği geliştirme hedefleri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz.

Sorumlu iş ortakları ağı

  • Üçüncü taraf tedarikçilerimizin kurumsal vatandaşlık kapsamındaki EHS' e ilişkin kurallara uymalarını bekleriz.

Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği

  • Güvenli çalışma koşulları sağlarız ve çalışanlarımızı sağlık konusundaki potansiyel tehditlere ve yaralanmalara karşı koruruz. Çalışanlarımızı, bedensel ve ruhsal sağlık durumlarını korumaları ve iyileştirmeleri için çeşitli programlara katılmaya teşvik ederiz. Faaliyetlerimizden kaynaklı olayların önlenmesi için tüm olayları araştırırız.

Uygunluk

  • Tüm yasal gereklere ve yükümlülüklerimize uyarız. Bu gerekleri iş süreçlerimize entegre eder ve gerekli kaynağı ayırırız. Yönetim bunlara uyulmasını sağlamak için düzenli olarak denetimler ve yönetim sistemi değerlendirmeleri gerçekleştirir.

Çevre ve sürdürülebilirlik

  • Doğal kaynakları sorumluluk bilinciyle kullanırız, faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin çevresel etkilerini en aza indiririz. Doğal kaynak kullanımı, kirliliğin azaltılması, atıkların geri kazanımı, küresel ısınmanın önlenmesi, biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması dahil çevrenin korunması konularındaki yeni teknolojilerden faydalanırız.

Sürekli iyileştirme

  • EHS hedefleri belirler, bu hedeflere göre performansı düzenli olarak ölçeriz. Meydana gelen kazalardan, denetim bulgularından ders çıkarır ve standartlarımızı sürekli olarak iyileştirmek için bunlardan faydalanırız. Çalışanlarımızın, komşularımızın ve ticari faaliyetlerimizden etkilenen diğer kişilerin sağlığını ve güvenliğini ve çevreyi korumak temel değerlerimiz arasında yer alır.

Ürün geliştirmede EHS in dikkate alınması

  • Ürün inovasyon ve geliştirme döngüsünün her aşamasında modern EHS risk analizleri ve etki değerlendirmeleri gerçekleştiririz. Ürünlerin çalışanlarımıza etkisinin olmamasını sağlarız.

Çalışanlar ve iletişim

  • Uygun işe alım, eğitim ve geliştirme faaliyetleriyle EHS yeterliliği sağlarız. Çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı dinler, bilgi paylaşımında bulunuruz. Yönetim, EHS konularıyla ilgili olarak çeşitli kaygılar dile getirildiğinde bunları ciddiye alır. EHS sonuçlarını şirket içinde ve dışında açık bir şekilde paylaşırız.