Products
Terapötik Kategori Antineoplastik ajanlarAntrasiklinler ve benzerleri
Idamen

Antineoplastik ajanlar > Antrasiklinler ve benzerleri

Ürün Bilgileri


Form Etkin Madde Ticari Şekil KÜB
İV Enjektabl Çözelti İçeren Flakon 5 mg İdarubisin 1 flakon Pdf
İV Enjektabl Çözelti İçeren Flakon 10 mg İdarubisin 1 flakon Pdf
İV Enjektabl Çözelti İçeren Flakon 20mg İdarubisin 1 flakon Pdf
Rubens

Antineoplastik ajanlar > Antrasiklinler ve benzerleri

Ürün Bilgileri


Form Etkin Madde Ticari Şekil KÜB
Konsantre infüzyon çözeltisi içeren flakon 50 mg Epirubisin 1 flakon Pdf