Hammadde Üretim Ünitesi I (Penisilin)

Penisilin Grubu Hammaddeler

Dünya çapında sayılı Penisilin hammadde üretim tesislerinden biri de Gensenta ilaç bünyesinde yer almaktadır.

Penisilin Grubu Üretim Tesisi 2000 yılında üretime başlamıştır. Bu tesiste, penisilin grubu antibiyotik hammaddeleri üretilmektedir. 1975’te Kocaeli’de başlayan Penisilin üretimi, 2000’de Şekerpınar’a taşındı.

Penisilin Grubu Üretim Tesisi'nde, sulbaktam sodyum, sultamisilin tosilat ve sultamisilin baz üretimi gerçekleştirilmektedir.

(Yukarıda belirtilen moleküller patent kısıtlılığı olan ülkelere teklif edilemez ve satılamaz. Söz konusu ülkedeki patent durumunun belirlenmesi müşterinin sorumluluğundadır.)